Over

Wat is de Erfgoedvrijwilligersprijs?

Monumenten, musea, archieven, historische genootschappen, ze draaien vaak voornamelijk op de kracht van vrijwilligers. Mensen die zich belangeloos met hart en ziel inzetten om ons cultureel erfgoed in leven te houden en te ontsluiten voor het grote publiek. De erfgoedsector kan niet zonder deze toegewijde vrijwilligersteams. Om hen in het zonnetje te zetten, financieel te ondersteunen én om meer ruchtbaarheid aan de noodzaak van vrijwilligers in de erfgoedsector te geven, is in 2020 door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de Erfgoedvrijwilligersprijs in het leven geroepen.

“Het kabinet waardeert de inzet van vrijwilligers. Zij zijn voor het behoud en de beleving van erfgoed onmisbaar. Door hun inzet, passie en kennis dragen ze zorg voor instandhouding en toegankelijkheid van erfgoed. Ook vormen ze door hun enthousiasme een belangrijke schakel naar een groter en meer divers publiek. Het kabinet roept een prijs in het leven voor het beste vrijwilligersteam in erfgoed.”
(uit de beleidsbrief van de Minister van OCW: ‘Erfgoed Telt’ – 22 juni 2018)

Staatssecretaris Gunay Uslu: “Steeds opnieuw maken mensen zich erfgoed eigen. Zo behoudt en vergroot het zijn waarde voor de samenleving. Daarbij zijn vrijwilligers onmisbaar. Zij maken erfgoed toegankelijk, beleefbaar en ook voor een nieuw publiek waardevol en herkenbaar. Dat is voor mij de betekenis van de Erfgoedvrijwilligersprijs.”

Er gelden een aantal criteria voor inzending:

Het team:

    1. telt ten minste vier leden;
    2. zet zich in voor een erfgoedorganisatie binnen een van de domeinen van de Rijksdienst voor het Cultureel Ergoed (RCE) óf is onderdeel van een burgerinitiatief met een relatie tot erfgoed;
    3. is hecht en werkt als een geoliede machine; zet zich frequent door het jaar heen in of binnen een aaneengeschakelde periode van ten minste twee maanden;
    4. functioneert bewezen goed: er zijn concrete resultaten behaald; zoals bijvoorbeeld tevreden bezoekers, een succesvolle herbestemming, de totstandkoming van een publicatie of een geliefde rondleiding voor kinderen.

De jury

Om de inzendingen te beoordelen en de drie genomineerde teams te bepalen wordt een erfgoedbrede jury samengesteld van vijf personen met een onafhankelijke juryvoorzitter. De jury is samengesteld uit erfgoedprofessionals die representatief zijn voor de gehele sector. Klik op de naam voor meer achtergrond informatie van het jurylid.

Nederland Monumentenland

De Erfgoedvrijwilligersprijs is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met deze prijs wil het ministerie alle vrijwilligers in deze sector bedanken voor al hun goede, nuttige en mooie werk. Vrijwilligers maken het mogelijk om al het culturele erfgoed dat ons land rijk is voor het grote publiek toegankelijk te maken. Stichting Nederland Monumentenland is de organisator van de prijs. Meer informatie over stichting Nederland Monumentenland vind je op de site www.nederlandmonumentenland.nl.